home2.jpg
voorwie.jpg
werkwijze.jpg
wanneer.jpg
home2.jpg

Livets port


Kunstzinnige therapie

SCROLL DOWN

Livets port


Kunstzinnige therapie

Kinderen kunnen vaak niet zo gemakkelijk over hun gevoelens of beleving vertellen, over hun gevoelens van verdriet, boosheid of angst. In de kunstzinnige therapie wordt het kind naar aanleiding van een hulpvraag van de ouders geholpen om een uiting te geven aan zijn gevoelens. Gevoelens die zijn ontstaan door verlies, scheiding, onzekerheid, gepest worden, ziekte, dyslexie of hoogsensitiviteit. Het kind kan zelf ook een (hulp)vraag stellen en zichzelf en zijn of haar gevoelens laten zien door te tekenen, schilderen of boetseren.

In de kunstzinnige therapie werk ik met het kind aan de hand van een thema of verhaal. Het geeft het kind een (h)erkenning, identificatie en op indirecte wijze tips hoe het met zijn gevoelens en/of situatie om kan gaan. Ook laat het verhaal het kind gevoelsmatig een verbinding maken met de kunstzinnige oefeningen en de te maken ontwikkeling.

Samen met de kunstzinnig therapeut kan het kind op deze wijze in de kunstzinnige therapie op een laagdrempelige manier en vanuit creatie leren omgaan met zichzelf, zijn of haar gevoelens en de situatie. Zo kan er ruimte ontstaan voor een nieuwe stap in de ontwikkeling. Het kind kan weer meer vrijmoedig zijn.


 

'Voor ons meisje van 6 was werken met Miriam echt een succes. Ons slimme gevoelige meisje kwam met Miriam tot rust. Voor ons als ouders heel bijzonder om te zien dat gebruik van kleur en materiaal keuze de gemoedstoestand kunnen beïnvloeden.


Zelfs de nat-in-nat technieken gebruikt ze thuis graag.Trots hangen haar werken bij ons aan de muur. Ons meisje keek altijd uit naar werken met Miriam en zal in de toekomst met plezier weer met haar werken.'

 
voorwie.jpg

Voor wie?


Voor wie?

Voor wie?


Voor wie?

In het beoefenen van mijn vak werk ik met verschillende kinderen in het basisonderwijs. Ervaring heb ik onder andere opgedaan
op PCSB De Vlieger en een kleine basisschool Het Open Venster welke gespecialiseerd is in dyslexie en dyscalculie.

De kinderen die ik ontmoet inspireren mij en samen werken we er aan dat ze:

 • worden aangesproken op wie zij in wezen zijn
 • zich durven laten zien
 • vertrouwen in zichzelf hebben
 • kunnen ervaren dat zij goed zijn zoals zij zijn
 • kind kunnen zijn

 


"Moeder van Floris (9 jaar): 'Ik heb het kunstzinnige therapie traject als zeer positief ervaren. Floris is opener geworden, heeft inmiddels weer wat meer met vriendjes afgesproken en was zelf ook enthousiast over de therapie. Hij is er nog niet, maar wel op de goede weg.'


2 maanden later na de afronding van het traject ontvang ik in een email:
'... en met Floris vind ik dat het ook echt beter gaat!"

 
werkwijze.jpg

Werkwijze


Werkwijze

Werkwijze


Werkwijze

In de kunstzinnige therapie werk ik met het kind vaak aan de hand van een (fictief) verhaal dat is toegespitst op de individuele situatie van het kind. Het is een verhaal waarin het kind zich kan identificeren met de hoofdpersoon. Dit geeft het kind een herkenningspunt en op indirecte wijze tips hoe het met zijn gevoelens en/of situatie om kan gaan. Daarbij maakt het kind gevoelsmatig een verbinding met het verhaal door kunstzinnige oefeningen (tekenen, schilderen of boetseren).

Tijdens de eerste afspraak maken we door middel van een gesprek kennis met elkaar en vertellen de ouders en/of het kind meer over de hulpvraag.

De eerste drie therapiesessies worden gebruikt om een beeld te vormen van het kind en om samen een basis te leggen voor het vervolgtraject. Aan de hand hiervan zal ik een begeleidingsplan schrijven. Daarna start het vervolgtraject. Het aantal therapiesessies wordt in overleg bepaald en varieert van 3 tot bijvoorbeeld 7 of 12 sessies. Elke therapiesessie duurt ongeveer drie kwartier en kan onder schooltijd plaatsvinden.

Aan het einde van het traject zal er een evaluatie met de ouders en het kind zijn. Gedurende het traject is er wederzijdse ruimte voor vragen m.b.t. het traject.


'Alleen met het hart kun je goed zien.
Het wezenlijke is voor de ogen onzichtbaar.'


Antoine de Saint-Exupery - Le petit prince

wanneer.jpg

Wanneer?


Wanneer?

Wanneer?


Wanneer?

Kunstzinnige therapie wordt o.a. ingezet bij:

 • hoog-sensitiviteit
 • het ontwikkelen van meer zelfvertrouwen
 • faalangst
 • pesten en gepest worden
 • dyslexie en dyscalculie
 • (chronische) ziekte
 • verwerken van een trauma, scheiding of verlies van een dierbare
 • adoptie
 • overige problemen, knelpunten of stagnering in het leven van uw kind.