vissen.jpg

Kunstzinnige therapie samen

Kunstzinnige therapie gaat ook heel goed samen. In een kleine groep (maximaal 4) kan er in groepsverband gewerkt worden aan datgene wat nodig. Ieder kind stapt in met zijn of haar eigen gestelde hulpvraag.

Zélf en in het samen zijn oefenen en ontwikkelen

Door middel van kunstzinnig werken aan de hand van een verhaal passend bij de thematiek van deze groep.


Kosten, duur en wanneer?

Kosten: 40 euro per sessie 
exclusief BTW, inclusief materiaalkosten

Duur: Tien bijeenkomsten van 1 uur

Dag en tijd: Woensdag van 13.00-14.00u (voorstel)

- wanneer de groep bekend is en het mogelijk is onder schooltijd –rooster technisch- dan is het onder schooltijd
- in afstemming met de ouders van de deelnemende kinderen kan er gekozen worden voor een bijeenkomst  iedere week, om de twee of om de drie weken.